O wydarzeniu

Connect to Biznes Café to cykl spotkań dla osób zainteresowanych informatyzacją swojej firmy. Jak rozwijać biznes, by wygrać przyszłość? W jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo danych i zautomatyzować workflow? Jak przeprowadzić cyfrową rewolucję? 
 
W ostatni wtorek miesiąca eksperci z Connecto będą dzielić się wiedzą: zaproszą gości, będą analizować case study, odpowiadać na pytania. Udowodnią, że od fazy dostrzegania problemów warto jest przejść w fazę ich rozwiązywania.
 
Spotkania są bezpłatne, ze względu na kameralny charakter wydarzenia prosimy o rejestrację.
 
INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII, ZAPLANOWANE SPOTKANIA ZOSTAŁY ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA.
 
Spotkanie 31 marca - ZAWIESZONE. NOWE DATY SPOTKAŃ PODAMY, GDY TYLKO BĘDZIE TO MOŻLIWE

Tematem trzeciego spotkania w ramach Connecto Café będą zamówienia. Sprawdzimy, jakimi rządzą się prawami i jak można nad nimi panować w sytuacji, gdy firma ma kilka oddziałów. Przeanalizujemy możliwe ścieżki realizacji zamówień w dwóch odsłonach - analogowej oraz cyfrowej. Zastanowimy się nad możliwościami kontroli obu z nich.  

Gościem specjalnym będzie Agnieszka Osuch z firmy CALDO-IZOLACJA z Sosnowca, która kieruje Działem Finansów i Administracji oraz koordynuje wdrożenie elektronicznego obiegu danych we wszystkich oddziałach firmy. 

Spotkania Connecto Café są rejestrowane na potrzeby podcastu oraz filmu dokumentacyjnego, są upubliczniane jako materiały edukacyjne na licencji CC BY-NC-ND 3.0 PL (zakładka: odbyło się). Udział w Connecto Café jest bezpłatny - cykl jest organizowany z okazji 15 urodzin Connecto.

Zapraszamy do siedziby Connecto sp. z o.o., w Sosnowcu, przy ul. Mariackiej 1/5. Spotykamy się na sali konferencyjnej, przy rewelacyjnej, świeżo zaparzonej kawie i małym co nie co.

Dla kogo?

To spotkanie masterclass otwarte dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą poznać nowe technologie i rozwiązania ułatwiające zarządzanie firmą. Jak zinformatyzować procesy w biznesie? W jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo danych i zautomatyzować workflow? W każdy ostatni wtorek miesiąca dzielimy się wiedzą. Spotkania są bezpłatne, ilość miejsc ograniczona, wymagamy rejestracji.

Zarejestruj się

Wypełnij formularz i weź udział w wydarzeniu.

Uprzejmie informujemy, że:
a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną i akceptuję jej postanowienia

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Connecto sp. z o.o.